Weronika Stępkowska - Aktywności

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu Najniższy czas autora Daniel Madej

10-avatar_sm_3040

Weronika Stępkowska dodał tekst wy: rwanie zęba mądrości 13 listopada 2016, 15:09:02

10-avatar_sm_3040

Weronika Stępkowska dodał tekst tysiąc i jedna (1-3) 13 listopada 2016, 15:04:14

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu Nie ubędzie słów autora liathia picasso

Weronika Stępkowska został czytelnikiem Alx z Poewiki

Weronika Stępkowska został czytelnikiem liathia picasso

10-avatar_sm_3040

Weronika Stępkowska dodał tekst Mały tryptyk o zwierzętach i koafiurach 04 listopada 2016, 00:49:52

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu wiersz alogiczny autora Weronika Stępkowska

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu napar, stek autora Weronika Stępkowska

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu napar, stek autora Weronika Stępkowska

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu Nad deltą autora Sara Bergmann

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu napar, stek autora Weronika Stępkowska

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu Plamyk autora Słownik Polny

10-avatar_sm_3040

Weronika Stępkowska dodał tekst napar, stek 21 listopada 2014, 13:55:26

10-avatar_sm_3040

Weronika Stępkowska dodał tekst wiersz alogiczny 21 listopada 2014, 13:53:23

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu z Chagalla /1/ autora Beata Bols

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu Fanny d. Cornforth autora Słownik Polny

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu wariacje autora Weronika Stępkowska

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu wariacje autora Weronika Stępkowska

10-avatar_sm_3040

Weronika Stępkowska dodał tekst wariacje 17 listopada 2014, 10:56:03

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu ofelia ruszyła autora Beata Kyan

Weronika Stępkowska dodał komentarz do tekstu kosz to rys autora Weronika Stępkowska